PROTREPTIK

Lær en filosofiske dialogform, hvor du opnår selvudvikling- og selvindsigt. Du finder dit eget ståsted og udvikler nye kommunikative kompetencer som er anvendelig i din praksis.