PROTREPTIK

Lær en filosofisk dialogform, hvor du opnår selvudvikling og selvindsigt.
Du finder dit eget ståsted og udvikler nye kommunikative kompetencer.