PROTREPTIK

Lær en filosofisk dialogform, hvor du opnår selvudvikling, selvindsigt og handlekraft. Du finder dit eget ståsted og udvikler nye kommunikative kompetencer.