Region Sjælland

Charlotte Bøll Larsen – Koncern planlægningschef

Den protreptiske og coachende tilgang hos ZTRONG har givet mig en ramme til at reflektere over mit lederskab, og har givet mig nye redskaber til at samtale på. Det har skubbet mig og mit lederskab i en konstruktiv retning.

Fokus i mit professionelle liv er i høj grad på at finde løsninger- nogle gange i en grad så det bliver vanskeligt at finde reelle løsninger – også på udfordringer ved samarbejde og personale-ledelse.

Den protreptiske tilgang og et ledercoaching forløb hos ZTRONG  har udvidet min palette af redskaber og samtidig understøttet, at jeg står mere solidt på jorden som leder.