Protreptikeruddannelsen efterår 2022

En praksisnær uddannelse hvor du lærer at benytte protreptik som et værdifuldt samtaleredskab