Protreptikeruddannelsen 2020

En praksisnær uddannelse hvor du lærer at benytte protreptik som et værdifuldt samtaleredskab