Protreptiker uddannelsen forår 2021

En praksisnær uddannelse hvor du lærer at benytte protreptik som et værdifuldt samtaleredskab