FILOSOFISKE SAMTALER I MYTERNES LYS

D. 29. september 2022
Vi arbejder med en oldgræsk tragedie og begrebet “ærbødighed”