Faaborg-Midtfyn

Rikke Jensen – Koncernchef for Arbejdsmarked

Den protreptiske workshop hos ZTRONG har givet vores ledergruppe en meget vigtig fælles forståelse for behovet for at kunne reflektere sammen.

Det er måske den vigtigste egenskab i en ledergruppe: At der er lyst, vilje og evne til at reflektere. Maibritt får protreptikken helt ned på jorden og gør det helt praksisnært. Vi fik simpelthen lyst til at øve os og bruge det i vores fremadrettede ledelsespraksis.