Dansk Dekommissionering

Karen-Lisbet Jacobsen – cand.jur.

Med pirrende nysgerrighed, krydret med en smule skepsis startede jeg et protreptisk uddannelsesforløb.

Og det har jeg ikke fortrudt, for det har givet mig nye redskaber og metoder til at videreudvikle og arbejde med uddelegering og ansvarliggørelse af medarbejdere. Jeg bruger metoden i både udviklingssamtaler som korte dialoger med medarbejdere om opgaver og udfordringer. Vores organisation er i konstant forandring, og vi skal agere i en meget travl verden med organisatoriske ændringer og politisk kontraktsstyring med stigende produktionskrav.

Uddannelsesforløbet, og især de efterfølgende protreptiske samtaler med Maibritt, jeg valgte at fortsætte med, har givet mig større selvindsigt og åbnet nye perspektiver for mig. Alt sammen redskaber der bidrager til en afklaring og fokus på mine værdier, hvilket er meget værdifuldt i en turbulent arbejdssituation. Det har hjulpet mig til at blive mere afklaret på mine værdier, og dermed en mere tydelig leder, både i forhold til den daglige ledelse, men også i relation til samarbejdet i ledergruppen som helhed.

Kun kunne jeg ønske, at flere ledere ville gennemføre et protreptisk forløb, og bruge det i praksis. For det vil helt sikkert være til gavn for samarbejde og relationer i både arbejdsliv og privatliv.