Artikel: Protreptik i praksis

Formålet med artiklen er at give dig et indblik i, hvordan en leder kan benytte protreptik som et ledelsesværktøj. Men også at inspirere dig til nye metoder i dit lederskab. Artiklen er baseret på et interview foretaget af Ida Fredericia som er Cand.mag i Moderne kultur og kulturformidling, tillægsuddannelsen i Journalistisk Formidling fra journalisthøjskolen.

Kort om protreptik:

Protreptik er et mere end 2.500 år gammelt, filosofisk og dialogorienteret coachingværktøj. Den protreptiske samtales formål er at gøre dig klogere på dig selv og gøre dig mere bevidst om dine normer, værdier og grundlæggende holdning til livet, som du hver dag bevidst eller ubevidst lever efter. Ved at arbejde intenst med dette får du mulighed for at generere mere overskud, mening og handlekraft i dit liv. Kort sagt, handler protreptik om at få dig til at reflektere dybere og dermed nå nye erkendelser.

Guli Werther er Klyngeleder ved Københavns Kommune, hvor hun arbejder på børneområdet og har 7 daglige ledere tilknyttet. Guli blev uddannet protreptiker hos ZTRONG i 2016 og bruger dagligt den protreptiske filosofi i sit lederskab.

På en eller anden måde er protreptikken jo helt genialt, fordi det handler så meget om, den værdi man har som menneske, fortæller Guli Werther.

Mødet med teori i praksis

Guli mødte første gang protreptikken på CBS hvor hun studerende ledelse og havde et modul i protreptik med Ole Fogh Kirkeby. Interessen for filosofien fortsatte, Guli fik lyst til at dykke dybere ned i protreptikken og fandt frem til Maibritt Isberg Andersen og ZTRONGs protreptikeruddannelse.

Det helt praksisnære i ZTRONGs protreptikeruddannelse var det, der gjorde, at jeg kunne arbejde så målrettet med det her, siger Guli, som kendte rigtig meget til teorien om protreptik, men manglede en indsigt i, hvordan man ret praktisk kunne bruge den i hendes arbejde.

Træningen i praktisk protreptik gjorde indtryk på Guli, netop fordi uddannelsen var så praksisorienteret. Den praktiske træning kombineret med den teoretiske undervisning gjorde, at Guli nu dagligt bruger protreptikken i sit ledelsesarbejde.

Det gælder både i det direkte møde med de ledere, hun er klyngeleder for og i den måde, hun former sin lederstil på.

Der er to sider af det, siger Guli. Der er den ene side, hvor jeg bruger protreptikken aktivt med mine pædagogiske ledere. Det gør jeg f.eks. til MUS-samtaler. Der bruger jeg den protreptiske samtale til at diskutere et begreb, som lederen er interesseret i.

Og så er der den anden side, hvor jeg bruger protreptikken til at holde hånd i hanke med min egen værdier. Nogle gange bliver der taget nogle beslutninger oppefra, som jeg som leder ikke altid er enig i, men som jeg er nødt til at udføre alligevel. Der bruger jeg protreptikken til at undersøge, hvordan jeg kan klare den her opgaver og samtidig være tro mod mine egne værdier.

At være tro med sig selv og sine værdier

Netop det, at være tro mod sine egne værdier, har en stor betydning for Gulis dagligdag som leder, og hun er ikke i tvivl om, at protreptikken hjælper hende med det. Når man møder så mange mennesker hver dag, er det vigtigt at man også kan kigge indad, og vide hvad man står for, og hvordan det harmonerer med det job man har, siger Guli og tilføjer: Hvis man skal være fyrtårn, som man jo er som leder, så kræver det selvindsigt, om det at være menneske. Sådan at afstanden mellem det menneske du er, og den leder du er, bliver mindre.

Protreptikken kan også være et redskab, til at blive mere klare på, hvad der ligger bag de begreber, vi omgiver os med, og hvordan vi selv forholder os til omverden. Dette kan også hjælpe os i vores kommunikation, og i Gulis klynge har det også hjulpet lederen til at samarbejde bedre med hinanden.

De ledere, der kender protreptikken igennem mig, arbejder bedre sammen, fordi de har et fælles sprog. Det gør at man godt kan snakke om en konflikt, uden at det bliver personligt, og det gør også, at de har lært hinanden at kende ret hurtigt. Når folk kommer ind og oplever vores team, siger det, at det næsten er for godt til at være sandt, siger Guli Werther.

Bliv bedre til at navigere i dit liv som leder

Det er utvivlsomt at den protreptiske samtale er populær blandt Gulis ansatte hvor hun er klyngeleder. Alle mine ledere har forespurgt de her protreptiske samtaler, fordi de giver dem nogle aha-oplevelser, siger hun.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.