Om Protreptiker uddannelsen

Mie Kastrup Nielsen - Sygeplejeske, Slagelse Kommune

Som uddannet protreptiker hos ZTRONG kan jeg se tilbage på en rejse, hvor jeg gentagne gange har mødt mig selv med en dybde, åbenhed og råhed, som har rejst klarhed over mine inderste værdier og skabt større balance mellem disse og min væren i tilværelsen.

ZTRONG har ført mig, med stor professionalisme, faglighed, rummelighed og empati til "spejlet" hvori mødet bestod, således at jeg aldrig følte mig alene på denne rejse. Redskaberne til at kunne gå med andre på deres rejse, har Ztrong givet mig på en stærk, kompetent og målrettet måde. Og således kan jeg nu føre den protreptiske dialog i mit virke som sygeplejerske, hvor jeg ser den særlig anvendelig som motivationsredskab til forandring i det enkelte menneskes liv.

Uddannelsen til Protreptiker har åbnet mine øjne for nye muligheder såvel fagligt som personligt, til stor glæde for mig, min omverden og mine samtalepartnere i den protreptiske samtale.

Tak til ZTRONG for alt hvad I har tilført min rejse....

Tilbage